عنوان کتاب: اصول و مبانی مدیریت

مقطع: کارشناسی ارشد

مولفین:

ارسطو خلیلی فر- فاطمه منصوری هانیس

ناشر:انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

نوبت چاپ:اول

سال انتشار:۱۳۹۵


فهرست مطالب کتاب اصول و مبانی مدیریت

فصل اول: مفاهیم پایه


فصل دوم: محیط مدیریت


فصل سوم: برنامه ریزی


فصل چهام: مبانی تصمیم گیری


فصل پنجم: پایه طراحی سازمانی


فصل ششم: استخدام و مدیریت منابع انسانی


فصل هفتم: مدیریت تغییر، استرس و نوآوری


فصل هشتم: مبانی رفتار فردی و گروهی


فصل نهم: شناخت تیم های کاری


فصل دهم: ایجاد انگیزه و پاداش دهی کارکنان


فصل یازدهم: رهبری و سرپرستی


فصل دوازدهم: ارتباطات و مهارت های میان فردی


فصل سیزدهم: مبانی کنترل


فصل چهاردهم: مدیریت عملیات


به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فرLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + بیست =