عنوان کتاب: زبان تخصصی کامپیوتر

مقطع: کارشناسی ارشد

مولفین: ارسطو خلیلی فر – فائقه شاه حسینی

ناشر: انتشارات پوران پژوهش

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: ۱۳۹۵


دانلود کارنامه قبول شدگان دولتی ۱۳۹۴



به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

چهار − سه =