عنوان کتاب: سیستم عامل 

مقطع: کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر 

ناشر: انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: ۱۳۹۶


عنوان جزوه: سیستم عامل

مقطع: کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر 

ناشر: انتشارات بابان

سال انتشار: تابستان ۱۳۹۶


در حال به روز رسانی


دانلود جزوه‌‌ی کلاسی موسسه بابان سال ۱۳۹۵ (همه فصول)


دانلود فصل اول جزوه سیستم عامل (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل اول جزوه سیستم عامل (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل اول جزوه سیستم عامل (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل اول جزوه سیستم عامل (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل اول جزوه سیستم عامل (مفاهیم اولیه)


دانلود فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیند)


دانلود فصل سوم جزوه سیستم عامل (مدیریت نخ)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم جزوه سیستم عامل (مدیریت نخ)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم جزوه سیستم عامل (مدیریت نخ)


دانلود فصل چهارم جزوه سیستم عامل(مدیریت حافظه قطعه‌بندی و صفحه‌بندی)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه قطعه‌بندی و صفحه‌بندی)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه قطعه‌بندی و صفحه‌بندی)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه قطعه‌بندی و صفحه‌بندی)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه قطعه‌بندی و صفحه‌بندی)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه قطعه‌بندی و صفحه‌بندی)


دانلود فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم جزوه سیستم عامل (مدیریت حافظه مجازی)


دانلود فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم روند) 

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)

دانلود بخش هفتم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)

دانلود بخش هشتم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)

دانلود بخش نهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)

دانلود بخش دهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم جزوه سیستم عامل (مدیریت فرآیندهای هم‌روند)


دانلود فصل هفتم جزوه سیستم عامل (مدیریت بن بست)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل هفتم جزوه سیستم عامل (مدیریت بن بست)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل هفتم جزوه سیستم عامل (مدیریت بن بست)


دانلود فصل هشتم جزوه سیستم عامل (مدیریت دیسک)


صدای کلاسی موسسه بابان سال ۱۳۹۵

درس سیستم‌عامل

ارسطو خلیلی فر

دانلود صدای کلاسی درس سیستم‌عامل ارسطو خلیلی‌فر موسسه بابان

http://cdn.persiangig.com/public/aL03cgW1KL


دانلود کارنامه قبول شدگان موسسه بابان دولتی ۱۳۹۵


به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − چهار =