عنوان جزوه: شبکه های کامپیوتری

بر اساس کتب مرجع ( کراس و راس، لئون گارسیا و بهروز فروزان)

مقطع: کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر

ناشر: انتشارات بابان

سال انتشار: ۱۳۹۶


در حال به روز رسانی

دانلود فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل اول کتاب شبکه های کامپیوتری (مفاهیم اولیه)


 فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری ( لایه فیزیکی)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه فیزیکی)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه فیزیکی)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل دوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه فیزیکی)


فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل سوم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش اول)


فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل چهارم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه پیوند داده بخش دوم)


دانلود فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش هفتم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش هشتم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش نهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش دهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش یازدهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)

دانلود بخش دوازدهم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل پنجم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه شبکه)


دانلود فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم تابستان ۹۵ فصل ششم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه انتقال)


دانلود فصل هفتم کتاب شبکه های کامپیوتری (لایه کاربرد)


دانلود فصل هشتم کتاب شبکه های کامپیوتری (حل تمرین های کتاب کراس راس و تمرین های خانگی دانشگاه امیرکبیر)


دانلود فصل نهم کتاب شبکه های کامپیوتری (حل تشریحی سوالات کنکور دولتی ۹۲ تا ۹۴)


دانلود فصل دهم کتاب شبکه های کامپیوتری (حل تشریحی سوالات کنکور دولتی ۹۵)

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۵ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۶ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۷ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵ 

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۸ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۵۹ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵

دانلود حل فوق تشریحی سوال ۶۰ درس شبکه‌های کامپیوتری دولتی ۹۵


توجه: این جزوه به طور کامل شامل درسنامه و تست های کنکور دولتی و آزاد از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ می باشد.

توجه: در سال های اخیر طراحان کنکور توجه زیادی به مطالب لایه پیوند داده داشته اند، به طور میانگین ۳ تست از ۶ تست مطرح شده در درس شبکه های کامپیوتری در سال های اخیر از مطالب لایه پیوند داده ها بوده است. بنابراین مطالب لایه پیوند داده ها از اهمیت بالایی برخودار است.

توجه: از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس شبکه های کامپیوتری کتاب کراس و راس معرفی شده است، ما ترجمهاحسان ملکیان را برای این کتاب توصیه می کنیم. در کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات از ۵ فصل اول کتاب کراس و راس سوال مطرح می گردد. یعنی فصول مفاهیم اولیه، لایه کاربرد، لایه انتقال(حمل)، لایه شبکه و لایه پیوند داده ها.

توجه: در کتاب کراس و راس لایه پیوند داده ها مطابق آنچه در کنکور کارشناسی ارشد سوال مطرح می گردد مطالب بیان نشده است، اغلب سوالات لایه پیوند داده ها از مرجع دوم درس شبکه های کامپیوتری معرفی شده از سوی وزارت علوم، یعنی کتاب گارسیا مطرح می گردد.

توجه: جزوه شبکه های کامپیوتری ۱ منتشر شده از سوی ما، مطالب ارزشمندی جهت درک مطالب لایه پیوند داده ها ارائه کرده است. که تهیه آن را توصیه می کنیم.

توجه: جزوه شبکه های کامپیوتری ۲ نیز در حال آماده سازی است.


کلاس نکته و تست

صدای کلاسی موسسه بابان و انتشارات بابان سال زمستان ۱۳۹۵ جدید

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید

دانلود بخش هفتم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ جزوه شبکه‌های کامپیوتری (کلاس نکته و تست) جدید


دانلود کارنامه قبول شدگان موسسه بابان دولتی ۱۳۹۵


به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

چهار × 5 =