دانلود کارنامه بچه های موفق

موسسه بابان

رزرو مشاوره حضوری و غیرحضوری موسسه بابان

۰۲۱-۷۷۹۷۲۸۶۸

کانال تلگرام ارسطو خلیلی‌فر

arastookhalilifar@


ارسطو خلیلی فر

 مدیر مسئول موسسه و انتشارات بابان 


موسسه بابان

رزرو مشاوره حضوری موسسه بابان 

۰۲۱-۷۷۹۷۲۸۶۸

کانال تلگرام

arastookhalilifar@


به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

یک × دو =