عنوان کتاب: مهندسی نرم افزار 

مقطع: کارشناسی ارشد

مولف: ارسطو خلیلی فر 

ناشر: انتشارات پوران پژوهش

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحات: ۵۵۶

سال انتشار: ۱۳۹۵


فهرست مطالب فیلم آموزشی درس مهندسی نرم افزار

فصل مقدمه: مقدمات اولیه

دانلود بخش مقدمه فیلم آموزشی فصل مقدمه مهندسی نرم افزار (مقدمات اولیه) 


فصل اول: مفاهیم اولیه مهندسی نرم افزار

دانلود بخش اول فیلم آموزشی فصل اول کتاب مهندسی نرم افزار (مفاهیم اولیه) 

دانلود بخش دوم فیلم آموزشی فصل اول کتاب مهندسی نرم افزار (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش سوم فیلم آموزشی فصل اول کتاب مهندسی نرم افزار (مفاهیم اولیه)

دانلود بخش چهارم فیلم آموزشی فصل اول کتاب مهندسی نرم افزار (حل تست‌های فصل مفاهیم اولیه)


فصل دوم: مدل های فرآیند تولید نرم افزار


فصل سوم: مدل تحلیل ساخت یافته


فصل چهارم: مفاهیم طراحی ساخت یافته


فصل پنجم: مدل طراحی ساخت یافته


فصل ششم: مفاهیم شیء گرایی


فصل هفتم: مدل تحلیل و طراحی شیء گرایی بر اساس UML


فصل هشتم: تست و استقرار نرم افزار


فصل نهم: مدیریت پروژه های نرم افزاری


فصل دهم: متدولوژی RUP


فصل یازدهم: متدولوژی چابک


کلاس نکته و تست

صدای کلاسی موسسه بابان و انتشارات بابان سال زمستان ۱۳۹۵ جدید

دانلود بخش اول صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید

دانلود بخش دوم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید

دانلود بخش سوم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید

دانلود بخش چهارم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید

دانلود بخش پنجم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید

دانلود بخش ششم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید

دانلود بخش هفتم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید

دانلود بخش هشتم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید

دانلود بخش نهم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید

دانلود بخش دهم صدای کلاسی ترم زمستان ۹۵ کتاب مهندسی نرم افزار (کلاس نکته و تست)جدید


صدای کلاسی موسسه بابان و انتشارات بابان سال ۱۳۹۴

درس مهندسی نرم‌افزار

ارسطو خلیلی فر

دانلود صدای کلاسی درس مهندسی نرم‌افزار ارسطو خلیلی‌فر موسسه بابان و انتشارات بابان 

لینک جلسه اول (۳ فایل):

لینک جلسه دوم (۲ فایل):
لینک جلسه سوم به بعد (همشون داخل لینک پایین تا جلسه ۱۱):

عنوان کتاب: مهندسی نرم افزار

نویسنده: راجر اس. پرسمن.

ناشر: انتشارات مک گراهیل

سال انتشار: ویراست هشتم ۲۰۱۴دانلود کارنامه قبول شدگان موسسه بابان و انتشارات بابان دولتی ۱۳۹۴


به سوالات شما در بخش کتاب و مشاوره حداکثر تا ساعت ۸ صبح روزهای زوج پاسخ خواهم داد.

همچنین به سوالات درسی شما مانند حل تست ها نیز در بخش مربوط به هر کتاب پاسخ خواهم داد.

موفق و پیروز باشید.

ارسطو خلیلی فر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × دو =